(her)certificaat

Na het volgen van CASPIR module 1-5 krijgen zowel beoordelaar als uitvoerder een persoonlijk certificaat dat drie kalenderjaren geldig is. Het certificaat moet binnen 3 kalenderjaren verlengd worden. Lees de voorwaarden hieronder voor het certificaat en hercertificaat.  

 

CASPIR certificaat

De deelnemer krijgt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • doorlopen van module 1 tot en met 5 (bewezen door handtekening op de presentielijst per module)
 • beoordeling van het portfolio (module 4) met een voldoende
 • afsluiting van het praktijkexamen (module 5) met een voldoende 

 

Afhankelijk van de functie van de deelnemer in het spirometrieproces reikt CAHAG een CASPIR certificaat voor:

 • beoordelaar spirometrie (huisarts)
 • uitvoerder spirometrie (praktijkondersteuner, doktersassistent, praktijkverpleegkundige)

 

CASPIR hercertificaat

Het CASPIR certificaat kan worden verlengd als binnen drie kalenderjaren voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

De deelnemer krijgt dan een CASPIR hercertificaat voor 'uitvoerder' of 'beoordelaar'.

 

Verlengen CASPIR hercertificaat

Het hercertificaat kan binnen drie kalenderjaren weer verlengd worden. Zie bovenstaande voorwaarden voor het hercertificaat. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de uitvoerder en beoordelaar om te voldoen aan de eisen.

De CAHAG beveelt aan dat in één huisartsenpraktijk minstens één beoordelaar (huisarts) en één uitvoerder (POH) alle modules van de caspir cursus met goed gevolg hebben afgelsoten. Wanneer één van beiden niet meer werkzaam is in de praktijk, is het de bedoeling dat een ander CASPIR gaat volgen, zodat er altijd een uitvoerderscertificaat én een beoordelaarscertificaat aanwezig zijn.

 

Jaartal op (her)certificaat belangrijk

Het jaartal dat op uw (her)certificaat staat bepaalt in welk jaar u weer moet voldoen aan de voorwaarden voor het hercertificaat. Bijvoorbeeld op uw (her)certificaat staat:

 • 2017 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2020
 • 2018 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2021
 • 2019 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2022
 • 2020 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2023 

 

Onderscheid met bewijs van deelname

Het CASPIR (her)certificaat is niet hetzelfde als het bewijs van deelname aan CASPIR online dat het NHG stuurt. 

 

Toesturen (her)certificaat

CAHAG geeft het CASPIR (her)certificaat uit. De deelnemer krijgt dit per e-mail toegestuurd door CAHAG óf de organisatie die de CASPIR cursus aanbood (organisator). Het moment waarop u het hercertificaat ontvangt hangt van verschillende factoren af. 

 

Module 1-5

 • u ontvangt van de organisator het CASPIR certificaat.

 

Eerst module 6 (inclusief portfolio) dan CASPIR online

 • u ontvangt van CAHAG het hercertificaat tussen april en juni. Dat komt omdat deelnemers van CASPIR online nog tot 1 april de tijd hebben om de cursus af te ronden. 

 

Eerst CASPIR online dan module 6 (inclusief portfolio)

 • u ontvangt van de organisator binnen twee maanden het hercertificaat. Eerst moeten de deelnemersgegevens  door de organisator naar CAHAG gestuurd worden, dan pas kan het certificaat worden uit gegeven.   

 

Persoonsgegevens 

CAHAG gaat er te allen tijde vanuit dat de organisator toestemming heeft verkregen van haar leden/deelnemers om persoonsgegevens als achternaam, voorletters, geslacht, functie, registratienummer, e-mail, praktijkadres, praktijkplaats en status van certificering door te geven aan of op te vragen bij CAHAG.